Biuro Rachunkowe
570-944-440
(w godz. 08:30 do 20:00)

biuro@taxasystent.pl

Pieszyce • ul. 1 Maja 5

Kasy fiskalne 2015

06-01-2015

Od 1 stycznia 2015 r. nowe grupy podatników zobowiązane zostały do zainstalowania kas fiskalnych.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) poszerzono katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i 3 rozporządzenia, tj. objętych obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom obrotów.

Najważniejsze zmiany dotyczą podatników świadczących usługi:

  • naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • gastronomicznych, świadczonych w placówkach gastronomicznych (również sezonowych) oraz świadczonych jako catering.

Obowiązkowi ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej podlegali będą również podatnicy dokonujący dostawy:

  • perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem dostawy na pokładach samolotów

Co ważne!

Dla usługodawców wymienionych powyżej przewidziano jednak okres na zainstalowanie kasy fiskalnej.

Podatnicy realizujący obrót z ww. czynności (jeżeli aktualnie w 2014 r. korzystają ze zwolnienia z tytułu wysokości obrotów mniejszej niż 20 tys. zł), będą zobowiązani rozpocząć stosowanie kas fiskalnych dopiero od 1 marca 2015 r. - o ile w roku 2015 będą kontynuować działalność. Jeśli rozpoczną wykonywanie tych czynności w 2015 r., będą musieli wprowadzić kasy po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w których rozpoczęli wykonywanie tych czynności.

Podobnie przedsiębiorcy, którzy zaczynają działalność gospodarczą w wymienionych obszarach, będą mogli realizować obowiązek stosowania kas fiskalnych stopniowo, to znaczy po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu rozpoczęcia działalności.

Rozpoczęcie ewidencjonowania (rejestrowania) sprzedaży za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej od 1 stycznia obowiązuje firmy założone po 31 grudnia 2014.

PO WIĘCEJ INFORMACJI - W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE - ZAPRASZAMY DO BIURA.


Ważne terminy:

10.03.2023
ustawowy termin zaplaty składek ZUS za m-c luty dla płatników opłacających skladki wyłącznie za siebie
15.03.2023
ustawowy termin zapłaty skladek ZUS za m-c luty dla płatników zatrudniających pracowaników
20.03.2023
ustawowy termin zapłaty:
- zaliczki na podatek PIT-4R za m-c luty
- zaliczki na podatek dochodowy za m-c luty
27.03.2023(dzisiaj)
ustawowy termin zapłaty podatku VAT za m-c luty

Aktualności podatkowe:

Składki ZUS w 2015 r.06-05-2015
Wysokość obowiązujących składek ZUS dla przedsiębiorców w roku kalendarzowym 2015.
czytaj wiecej »
Nowa wysokość składki wypadkowej05-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych obejmą...
czytaj wiecej »
Mniej wstępnych badań lekarskich04-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. pracodawcy zatrudniający ponownie pracownika na takich samych warunkach pracy nie będą musieli kierować go na wstępne badania lekarskie.
czytaj wiecej »
PIT-28 za 2014 r. tylko do 2 lutego30-01-2015
Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28) powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca stycznia.
czytaj wiecej »
ZUS IWA za 2014 r. tylko do 2 lutego29-01-2015
Do 2 lutego 2015 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r.
czytaj wiecej »
Copyrigcht © 2014-2023 Tax Asystent