Biuro Rachunkowe
570-944-440
(w godz. 08:30 do 20:00)

biuro@taxasystent.pl

Pieszyce • ul. 1 Maja 5

Mniej wstępnych badań lekarskich

04-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. pracodawcy zatrudniający ponownie pracownika na takich samych warunkach pracy nie będą musieli kierować go na wstępne badania lekarskie. Obowiązek przeprowadzania wstępnych badań będzie w tym przypadku wyłączony, ale tylko wtedy, gdy do ponownego zatrudnienia dojdzie w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy.

Również inny pracodawca zatrudniający pracownika nie później niż 30 dni od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy nie będzie musiał kierować go na wstępne badania lekarskie. Pracownik musi jednak przedstawić pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Ponadto pracodawca powinien stwierdzić, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na stanowisku pracy zatrudnianego pracownika.
Nie będzie można zrezygnować ze wstępnych badań lekarskich w przypadku osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Na takich samych zasadach będą zwalniane z wstępnych badań lekarskich osoby, które zatrudniają się jednocześnie u drugiego pracodawcy.

Ustawodawca zmierza w ten sposób do ograniczenia kosztów, które pracodawcy ponoszą w związku z kierowaniem pracowników na wstępne badania lekarskie, w sytuacji gdy pracownicy ci dysponują aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Ważne terminy:

10.09.2021
ustawowy termin zaplaty składek ZUS za m-c sierpień dla płatników opłacających skladki wyłącznie za siebie
15.09.2021
ustawowy termin zapłaty skladek ZUS za m-c sierpień dla płatników zatrudniających pracowaników
20.09.2021(3 dni temu)
ustawowy termin zapłaty:
- zaliczki na podatek PIT-4R za m-c sierpień
- zaliczki na podatek dochodowy za m-c sierpień
27.09.2021(za 4 dni)
ustawowy termin zapłaty podatku VAT za m-c sierpień

Aktualności podatkowe:

Składki ZUS w 2015 r.06-05-2015
Wysokość obowiązujących składek ZUS dla przedsiębiorców w roku kalendarzowym 2015.
czytaj wiecej »
Nowa wysokość składki wypadkowej05-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych obejmą...
czytaj wiecej »
Mniej wstępnych badań lekarskich04-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. pracodawcy zatrudniający ponownie pracownika na takich samych warunkach pracy nie będą musieli kierować go na wstępne badania lekarskie.
czytaj wiecej »
PIT-28 za 2014 r. tylko do 2 lutego30-01-2015
Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28) powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca stycznia.
czytaj wiecej »
ZUS IWA za 2014 r. tylko do 2 lutego29-01-2015
Do 2 lutego 2015 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r.
czytaj wiecej »
Copyrigcht © 2014-2021 Tax Asystent