Biuro Rachunkowe
570-944-440
(w godz. 08:30 do 20:00)

biuro@taxasystent.pl

Pieszyce • ul. 1 Maja 5

PIT-11, PIT-40

05-01-2015

Zmiany terminów na złożenie informacji PIT-11 i PIT-40.

O terminie decyduje forma przekazania!

Pracodawcy wystawiający informacje podatkowe o kwocie uzyskanego przychodu PIT-11, PIT-40 , mają możliwość przesłać je pracownikom tradycyjnie papierowo lub w formie elektronicznej. Muszą też wysyłać je do urzędu skarbowego za pomocą sieci Internet, podpisując je bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem). Wysyłka PIT-11 do Urzędu Skarbowego w formie papierowej możliwa jest jedynie w przypadku zgłaszających od 1 do 5 podatników. Jeżeli zamiast wysłać w formie elektronicznej płatnik zdecyduje się wysłać druki papierowe - musi tego dokonać do końca stycznia 2015 r.

Natomiast biura rachunkowe oraz płatnicy zgłaszający sześciu lub więcej ubezpieczonych - wysyłki PIT-11 do Urzędu Skarbowego dokonują w formie elektronicznej. Mają na to czas do końca lutego (w roku 2015 - do 2 marca 2015 r., gdyż ostatni dzień lutego przypada w sobotę).

W skrócie:

  • Biura rachunkowe PIT-11 składają zawsze elektronicznie. Ostateczny termin na wysyłkę to koniec lutego (w 2015 r. - 2 marca 2015 r.).
  • Płatnicy zgłaszający 1-5 podatników wysyłki PIT-11 do podatnika mogą dokonać elektronicznie lub papierowo. Sami wybierają właściwą sobie formę.
Dokonać mają tego do końca lutego (w 2015 r. - do 2 marca 2015 r.).
  • Płatnicy zgłaszający 1-5 podatników wysyłki PIT-11 do Urzędu Skarbowego mogą dokonać elektronicznie lub papierowo.
Jeżeli wybiorą wysyłkę papierową - muszą tego dokonać do końca stycznia (w roku 2015 - do 2 lutego 2015 r.).

Jeżeli wysyłki dokonają elektronicznie - termin ten to koniec lutego (w 2015 r. - 2 marca 2015 r.).
  • Płatnicy zgłaszający 6 i więcej podatników wysyłki PIT-11 do podatników mogą dokonać elektronicznie lub papierowo. Sami wybierają właściwą sobie formę.
Dokonać mają tego do końca lutego (w 2015 r. - do 2 marca 2015 r.).
  • Płatnicy zgłaszający 6 i więcej podatników wysyłki PIT-11 do Urzędu Skarbowego mogą dokonać wyłącznie elektronicznie.
Ostateczny termin na wysyłkę to koniec lutego (w 2015 r. - 2 marca 2015 r.).

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY DO BIURA.

Ważne terminy:

10.03.2023
ustawowy termin zaplaty składek ZUS za m-c luty dla płatników opłacających skladki wyłącznie za siebie
15.03.2023
ustawowy termin zapłaty skladek ZUS za m-c luty dla płatników zatrudniających pracowaników
20.03.2023
ustawowy termin zapłaty:
- zaliczki na podatek PIT-4R za m-c luty
- zaliczki na podatek dochodowy za m-c luty
27.03.2023(dzisiaj)
ustawowy termin zapłaty podatku VAT za m-c luty

Aktualności podatkowe:

Składki ZUS w 2015 r.06-05-2015
Wysokość obowiązujących składek ZUS dla przedsiębiorców w roku kalendarzowym 2015.
czytaj wiecej »
Nowa wysokość składki wypadkowej05-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych obejmą...
czytaj wiecej »
Mniej wstępnych badań lekarskich04-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. pracodawcy zatrudniający ponownie pracownika na takich samych warunkach pracy nie będą musieli kierować go na wstępne badania lekarskie.
czytaj wiecej »
PIT-28 za 2014 r. tylko do 2 lutego30-01-2015
Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28) powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca stycznia.
czytaj wiecej »
ZUS IWA za 2014 r. tylko do 2 lutego29-01-2015
Do 2 lutego 2015 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r.
czytaj wiecej »
Copyrigcht © 2014-2023 Tax Asystent