Biuro Rachunkowe
570-944-440
(w godz. 08:30 do 20:00)

biuro@taxasystent.pl

Pieszyce • ul. 1 Maja 5

PIT-4R za 2014 r. tylko do 2 lutego

28-01-2015

PIT-4R to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Płatnicy będący zakładami pracy, organami rentowymi, rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi czy podmiotami wypłacającymi świadczenia z działalności wykonywanej osobiście i praw majątkowych mają obowiązek złożyć PIT-4R za 2014 r. do końca stycznia. Jednak ze względu na to, że termin ten przypada w tym roku w sobotę, to najpóźniej PIT-4R składamy 2 lutego 2015 r.

Deklarację składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeśli płatnik nie jest osobą fizyczną – według siedziby albo miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Deklaracje za 2014 r. należy złożyć w formie elektronicznej, natomiast w formie papierowej mogą je przekazywać płatnicy sporządzający informacje PIT-11, PIT-8C lub roczne obliczenie podatku PIT-40 za dany rok dla nie więcej niż 5 podatników, z wyjątkiem biur rachunkowych, które bez względu na liczbę obsługiwanych podatników muszą wysyłać deklaracje wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wypełniając deklarację PIT-4R należy mieć na uwadze, że wykazuje się w niej wszystkie zaliczki (pomniejszone o 7,75% składki zdrowotnej) obliczone, pobrane i wpłacone, nawet gdy zostały niesłusznie potrącone, np. od należności zwolnionej z podatku. Jeżeli występuje różnica między podatkiem pobranym a wpłaconym, wyjaśnienia w tym zakresie należy opisać w części D deklaracji.

W części C „Wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego”, w liczbie podatników należy ująć tych pracowników, u których w danym miesiącu wystąpiły należne zaliczki na podatek dochodowy. Brak takiej zaliczki np. z powodu braku przychodu, powoduje, że pracownika nie należy wliczać do tej liczby.

W PIT-4R należy również wykazać podatek, który został błędnie pobrany jako zryczałtowany, a powinien mieć formę zaliczki. Najczęściej dotyczy to opodatkowania tzw. małych umów zlecenia (do 200 zł).

Ważne terminy:

10.03.2023
ustawowy termin zaplaty składek ZUS za m-c luty dla płatników opłacających skladki wyłącznie za siebie
15.03.2023
ustawowy termin zapłaty skladek ZUS za m-c luty dla płatników zatrudniających pracowaników
20.03.2023
ustawowy termin zapłaty:
- zaliczki na podatek PIT-4R za m-c luty
- zaliczki na podatek dochodowy za m-c luty
27.03.2023(dzisiaj)
ustawowy termin zapłaty podatku VAT za m-c luty

Aktualności podatkowe:

Składki ZUS w 2015 r.06-05-2015
Wysokość obowiązujących składek ZUS dla przedsiębiorców w roku kalendarzowym 2015.
czytaj wiecej »
Nowa wysokość składki wypadkowej05-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych obejmą...
czytaj wiecej »
Mniej wstępnych badań lekarskich04-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. pracodawcy zatrudniający ponownie pracownika na takich samych warunkach pracy nie będą musieli kierować go na wstępne badania lekarskie.
czytaj wiecej »
PIT-28 za 2014 r. tylko do 2 lutego30-01-2015
Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28) powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca stycznia.
czytaj wiecej »
ZUS IWA za 2014 r. tylko do 2 lutego29-01-2015
Do 2 lutego 2015 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r.
czytaj wiecej »
Copyrigcht © 2014-2023 Tax Asystent