Biuro Rachunkowe
570-944-440
(w godz. 08:30 do 20:00)

biuro@taxasystent.pl

Pieszyce • ul. 1 Maja 5

PIT-8AR za 2014 r. tylko do 2 lutego

28-01-2015

PIT-8AR to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. Termin jej złożenia za 2014 r. upływa z ostatnim dniem stycznia. Jednak ze względu na to, że termin ten przypada w sobotę, to najpóźniej PIT-8AR składamy 2 lutego 2015 r.

Deklarację PIT-8AR składa się w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Deklarację PIT-8AR, podobnie jak PIT-4R, składa się w formie elektronicznej. W papierowej jest to możliwe wyjątkowo – taka forma dotyczy płatników sporządzających za poprzedni rok informacje lub roczne obliczenie podatku dla nie więcej niż 5 osób.

Deklarację PIT-8AR składają podmioty będące płatnikami podatku – ryczałtu, który pobiera się bezpośrednio od przychodu, bez żadnych odliczeń. Pobór i wpłata podatku do urzędu skarbowego jest ostatecznym rozliczeniem podatnika i ani przychód tak opodatkowany, ani podatek zryczałtowany nie podlegają uwzględnieniu w zeznaniach rocznych.

Obowiązek złożenia PIT-8AR dotyczy podmiotów wymienionych w art. 41 ustawy o pdof, czyli osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych. Dotyczy także jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które m.in. wypłacają świadczenia z tytułu działalności wykonywanej osobiście, np. z umów zlecenia, o dzieło oraz praw majątkowych osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce.

Zakłady pracy składają taką deklarację, jeśli w roku, za który jest ona przygotowywana, pobierały podatek zryczałtowany od przychodów stawianych do dyspozycji byłych pracowników – emerytów lub rencistów. Natomiast zleceniodawcy czy spółki kapitałowe sporządzają PIT-8AR, jeśli pobierały ryczałt od przychodów z umów zlecenia/o dzieło lub od świadczeń dokonywanych na rzecz członków zarządu albo rad nadzorczych pełniących funkcję na podstawie powołania, gdzie kwota należności wynikająca z danej umowy/uchwały nie przekraczała 200 zł.

Ważne terminy:

10.03.2023
ustawowy termin zaplaty składek ZUS za m-c luty dla płatników opłacających skladki wyłącznie za siebie
15.03.2023
ustawowy termin zapłaty skladek ZUS za m-c luty dla płatników zatrudniających pracowaników
20.03.2023
ustawowy termin zapłaty:
- zaliczki na podatek PIT-4R za m-c luty
- zaliczki na podatek dochodowy za m-c luty
27.03.2023(dzisiaj)
ustawowy termin zapłaty podatku VAT za m-c luty

Aktualności podatkowe:

Składki ZUS w 2015 r.06-05-2015
Wysokość obowiązujących składek ZUS dla przedsiębiorców w roku kalendarzowym 2015.
czytaj wiecej »
Nowa wysokość składki wypadkowej05-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych obejmą...
czytaj wiecej »
Mniej wstępnych badań lekarskich04-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. pracodawcy zatrudniający ponownie pracownika na takich samych warunkach pracy nie będą musieli kierować go na wstępne badania lekarskie.
czytaj wiecej »
PIT-28 za 2014 r. tylko do 2 lutego30-01-2015
Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28) powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca stycznia.
czytaj wiecej »
ZUS IWA za 2014 r. tylko do 2 lutego29-01-2015
Do 2 lutego 2015 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r.
czytaj wiecej »
Copyrigcht © 2014-2023 Tax Asystent