Biuro Rachunkowe
570-944-440
(w godz. 08:30 do 20:00)

biuro@taxasystent.pl

Pieszyce • ul. 1 Maja 5

Powrót do zwolnienia z VAT

02-01-2015

Tylko do 7 stycznia 2015 roku jest czas na złożenie aktualizacji VAT-R i powrót do zwolnienia!

Podatnik, który chciałby powrócić do zwolnienia z VAT musi w ciągu 7 dni zgłosić taką zmianę.

Wyrejestrować z podatku VAT można się dopiero po upływie roku, licząc od końca roku, w którym zostało się czynnym podatnikiem VAT.

Przedsiębiorca ma w takim razie czas do 7 stycznia 2015 roku aby złożyć aktualizacje VAT-R, wracając tym samym do zwolnienia.

Oczywiście są pewne warunki, które należy spełnić. Przede wszystkim obowiązuje limit, którego nie można przekroczyć w 2014 roku i wynosi on 150 000 zł obrotu. Obrotem jest przychód, który uzyskujemy ze sprzedaży. Jeżeli firma nie działa na rynku całego roku, limit ten liczy się proporcjonalnie do ilości miesięcy, w których działalność istnieje.

Trzeba pamiętać, że przy wyrejestrowaniu podatnik musi oddać VAT, który odliczył sobie przy zakupie towarów, wyposażenia i środków trwałych. Czas korekty dla majątku poniżej 15 000 zł to 12 miesięcy, natomiast dla majątku powyżej tej kwoty czas, w którym trzeba zrobić korektę i oddać VAT wynosi 5 lat. Wyjątkiem są nieruchomości, które korygujemy aż do 10 lat.

Ważne terminy:

10.03.2023
ustawowy termin zaplaty składek ZUS za m-c luty dla płatników opłacających skladki wyłącznie za siebie
15.03.2023
ustawowy termin zapłaty skladek ZUS za m-c luty dla płatników zatrudniających pracowaników
20.03.2023
ustawowy termin zapłaty:
- zaliczki na podatek PIT-4R za m-c luty
- zaliczki na podatek dochodowy za m-c luty
27.03.2023(dzisiaj)
ustawowy termin zapłaty podatku VAT za m-c luty

Aktualności podatkowe:

Składki ZUS w 2015 r.06-05-2015
Wysokość obowiązujących składek ZUS dla przedsiębiorców w roku kalendarzowym 2015.
czytaj wiecej »
Nowa wysokość składki wypadkowej05-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych obejmą...
czytaj wiecej »
Mniej wstępnych badań lekarskich04-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. pracodawcy zatrudniający ponownie pracownika na takich samych warunkach pracy nie będą musieli kierować go na wstępne badania lekarskie.
czytaj wiecej »
PIT-28 za 2014 r. tylko do 2 lutego30-01-2015
Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28) powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca stycznia.
czytaj wiecej »
ZUS IWA za 2014 r. tylko do 2 lutego29-01-2015
Do 2 lutego 2015 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r.
czytaj wiecej »
Copyrigcht © 2014-2023 Tax Asystent