Biuro Rachunkowe
570-944-440
(w godz. 08:30 do 20:00)

biuro@taxasystent.pl

Pieszyce • ul. 1 Maja 5

Prezent musi być z logo

27-01-2015

Przedsiębiorca, który wręcza klientowi próbki towarów jako upominki, musi zadbać o to, żeby były one opatrzone jego logo. W przeciwnym razie nie może zaliczyć wydatków do kosztów uzyskania przychodów – wyrok NSA z 1 października 2014 r. (sygn. akt II FSK 2463/12).

Spółka na potrzeby reklamy wydaje swoim kontrahentom oraz do własnych salonów sprzedaży wyroby sanitarne przez nią wyprodukowane. Spółka wystąpiła o interpretację, czy wydatki związane z przekazywaniem kontrahentom oraz do własnych salonów sprzedaży zakupionych wyrobów są kosztami uzyskania przychodów. Sama stanęła na stanowisku, że wydatki takie są kosztem podatkowym, a naliczony podatek należny może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) updop.

Stanowisko organów podatkowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wskazał, że jej działania nie spełniają funkcji reklamowej. Przekazywanie zakupionych wyrobów nie zmierza bowiem do zwiększenia rozpoznawalności firmy na rynku czy poznania cech jakościowych oferowanych przez spółkę wyrobów. Z wniosku nie wynikało bowiem, aby zakupione przez spółkę wyroby sanitarne, wydawane następnie jako próbki, posiadały jej logo, były związane z jej firmą lub znakiem. W efekcie ich wydanie nie wpływa na zwiększenie zainteresowania oferowanymi przez spółkę towarami. Tym samym nie może wpływać na zwiększenie jej przychodów. Organ uznał, że wydatki poniesione przez spółkę – związane z zakupem towarów (wyrobów sanitarnych) wydawanych kontrahentom jako próbki – nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Ważne terminy:

10.03.2023
ustawowy termin zaplaty składek ZUS za m-c luty dla płatników opłacających skladki wyłącznie za siebie
15.03.2023
ustawowy termin zapłaty skladek ZUS za m-c luty dla płatników zatrudniających pracowaników
20.03.2023
ustawowy termin zapłaty:
- zaliczki na podatek PIT-4R za m-c luty
- zaliczki na podatek dochodowy za m-c luty
27.03.2023(dzisiaj)
ustawowy termin zapłaty podatku VAT za m-c luty

Aktualności podatkowe:

Składki ZUS w 2015 r.06-05-2015
Wysokość obowiązujących składek ZUS dla przedsiębiorców w roku kalendarzowym 2015.
czytaj wiecej »
Nowa wysokość składki wypadkowej05-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych obejmą...
czytaj wiecej »
Mniej wstępnych badań lekarskich04-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. pracodawcy zatrudniający ponownie pracownika na takich samych warunkach pracy nie będą musieli kierować go na wstępne badania lekarskie.
czytaj wiecej »
PIT-28 za 2014 r. tylko do 2 lutego30-01-2015
Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28) powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca stycznia.
czytaj wiecej »
ZUS IWA za 2014 r. tylko do 2 lutego29-01-2015
Do 2 lutego 2015 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r.
czytaj wiecej »
Copyrigcht © 2014-2023 Tax Asystent