Biuro Rachunkowe
570-944-440
(w godz. 08:30 do 20:00)

biuro@taxasystent.pl

Pieszyce • ul. 1 Maja 5

ZUS IWA za 2014 r. tylko do 2 lutego

29-01-2015

Do 2 lutego 2015 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r.

Obowiązek ten dotyczy pracodawców, którzy byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2015 r. Ponadto w 2014 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w przeliczeniu na miesiąc oraz byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia 2014 r.

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie (elektronicznej lub papierowej), jaka obowiązuje go przy przekazywaniu dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wyjątkowo płatnicy składek, którzy rozliczają składki za nie więcej niż 5 osób, mogą przekazywać dokumenty w formie dokumentu pisemnego albo w formie wydruku np. z programu Płatnik.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek płatnika składek złożony w jednostce terenowej ZUS, Zakład może upoważnić płatnika składek, rozliczającego składki za więcej niż 5 osób, do przekazywania dokumentów w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku np. z programu Płatnik.

Ważne terminy:

10.09.2021
ustawowy termin zaplaty składek ZUS za m-c sierpień dla płatników opłacających skladki wyłącznie za siebie
15.09.2021
ustawowy termin zapłaty skladek ZUS za m-c sierpień dla płatników zatrudniających pracowaników
20.09.2021(3 dni temu)
ustawowy termin zapłaty:
- zaliczki na podatek PIT-4R za m-c sierpień
- zaliczki na podatek dochodowy za m-c sierpień
27.09.2021(za 4 dni)
ustawowy termin zapłaty podatku VAT za m-c sierpień

Aktualności podatkowe:

Składki ZUS w 2015 r.06-05-2015
Wysokość obowiązujących składek ZUS dla przedsiębiorców w roku kalendarzowym 2015.
czytaj wiecej »
Nowa wysokość składki wypadkowej05-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych obejmą...
czytaj wiecej »
Mniej wstępnych badań lekarskich04-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. pracodawcy zatrudniający ponownie pracownika na takich samych warunkach pracy nie będą musieli kierować go na wstępne badania lekarskie.
czytaj wiecej »
PIT-28 za 2014 r. tylko do 2 lutego30-01-2015
Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28) powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca stycznia.
czytaj wiecej »
ZUS IWA za 2014 r. tylko do 2 lutego29-01-2015
Do 2 lutego 2015 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r.
czytaj wiecej »
Copyrigcht © 2014-2021 Tax Asystent