Biuro Rachunkowe
570-944-440
(w godz. 08:30 do 20:00)

biuro@taxasystent.pl

Pieszyce • ul. 1 Maja 5

Nasze Biuro świadczyć może dla Państwa usługi w zakresie prowadzenia:

 • ksiąg rachunkowych (handlowych)
 • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (PKPiR)
 • ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt)
 • ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT)
 • dokumentacji kadrowo-płacowej
 • rozliczeń z ZUS i US
 • rozliczeń refundacji pracowniczych z PUP
 • rozliczeń PFRON
 • rozliczeń wspólnot mieszkaniowych
 • rozliczeń fundacji i stowarzyszeń

Ponadto, w ramach zawartej umowy, zajmujemy się sporządzaniem:

 • miesięcznych oraz kwartalnych deklaracji podatkowych
 • deklaracji rocznych (np. PIT-4R)
 • informacji o wysokości uzyskanego dochodu w roku podatkowym
 • informacji podsumowujących (VAT-UE)
 • zeznań rocznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • bilansów, rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowych
 • wniosków kredytowych dla Klientów będących przedsiębiorcami

Biuro nie świadczy usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na prośbę Klienta (na mocy udzielonego pełnomocnictwa) uczestniczymy za Niego w czynnościach sprawdzających, kontrolach i postępowaniach podatkowych.

Nasze Biuro zakłada także możliwość odbioru dokumentów u Klienta.

Ważne terminy:

10.09.2021
ustawowy termin zaplaty składek ZUS za m-c sierpień dla płatników opłacających skladki wyłącznie za siebie
15.09.2021
ustawowy termin zapłaty skladek ZUS za m-c sierpień dla płatników zatrudniających pracowaników
20.09.2021(3 dni temu)
ustawowy termin zapłaty:
- zaliczki na podatek PIT-4R za m-c sierpień
- zaliczki na podatek dochodowy za m-c sierpień
27.09.2021(za 4 dni)
ustawowy termin zapłaty podatku VAT za m-c sierpień

Aktualności podatkowe:

Składki ZUS w 2015 r.06-05-2015
Wysokość obowiązujących składek ZUS dla przedsiębiorców w roku kalendarzowym 2015.
czytaj wiecej »
Nowa wysokość składki wypadkowej05-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych obejmą...
czytaj wiecej »
Mniej wstępnych badań lekarskich04-05-2015
Od 1 kwietnia 2015 r. pracodawcy zatrudniający ponownie pracownika na takich samych warunkach pracy nie będą musieli kierować go na wstępne badania lekarskie.
czytaj wiecej »
PIT-28 za 2014 r. tylko do 2 lutego30-01-2015
Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28) powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca stycznia.
czytaj wiecej »
ZUS IWA za 2014 r. tylko do 2 lutego29-01-2015
Do 2 lutego 2015 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2014 r.
czytaj wiecej »
Copyrigcht © 2014-2021 Tax Asystent